På Hellidens arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter. De enda personuppgifter vi hanterar är de du gett oss.

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hantering av personuppgifter som är anpassad till dagens digitala samhälle. Den nya lagstiftningen som heter Dataskyddsförordningen går också under benämningen GDPR. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi har:
• Policys för hur vi behandlar de personuppgifter vi ansvarar för.
• Personuppgiftsregister.
• Säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna.
• Dataskyddsutbildning för all vår personal.

Du som är registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Alla de personuppgiftsregister vi har finns i vår förteckning av sådana.

Vi har policy för hur personuppgifter ska hanteras, vem som får hantera dem, när de ska rensas och vilka åtgärder som ska vidtas vid ett eventuellt dataintrång. Detta gäller både datoriserade och manuella register.

Du har alltid rätt att begära ut dina uppgifter och även att begära att de raderas (rätt att glömmas) om det inte finns lagkrav som säger att vi måste behålla uppgifterna.

Har du ärenden eller frågor kring vår personuppgiftshantering kan du maila till personuppgift@helliden.se

Personuppgiftsansvarig är Hellidens folkhögskolas styrelse genom folkhögskollans Rektor. som du kan nå på telefon 0502/17800 eller mail personuppgift@helliden.se

När du bokar korta kurser övernattningar och konferenser hos oss

Om du bokar genom någon av våra partners sparas dina personuppgifter hos dem enligt deras villkor.

Vi sparar dina uppgifter i våra bokningssystem så länge de är aktuella dvs ej längre än ett år. I vårt ekonomi- och bokföringssystem sparas uppgifterna i enlighet med bokföringslagens regler.
Endast den personal som arbetar med bokningar och ekonomi har tillgång till dina uppgifter.