Deltagarna i kursen Berättande fotografi har sedan i höstas arbetat med att utveckla sitt bildseende och sin fotografi. Undervisningen har handlat om hur fotografier kommunicerar och betraktarens roll för tolkningen samt hur man berättar med fotografi Deltagarna har lagt mycket tid på att samtala kring bilder och göra bilder. Lärare på kursen under året har varit Bertil Lindgren, Angelica Hvass Pieter ten Hoopen och Kristina Andersson..
Till utställningen har deltagarna valt bilder fritt och alla är representerade med tre bilder som presenteras utan inbördes ordning.

« av 2 »