Visar: 1 - 2 av 2 RESULTAT

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Konferensen är ett sätt för oss att kunna sprida kunskap om ett angeläget ämne för många som jobbar inom vård, skola och omsorg. Men också för dig som kollega på olika arbetsplatser. Våld i nära relationer finns i hela samhället och vi måste blir bättre på att upptäcka det för att kunna hjälpa de som drabbas.

Innehåll dag 1

 • Fokus på kunskap om våld i nära relationer och om barn och vuxna utsatta för våld.
 • Varför behöver vi kunskap om våld i nära relationer och hur vanligt är problemet?
 • Vikten av att definiera våld
 • Är det skillnad mellan kvinnors och mäns utsatthet för våld?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, likheter och olikheter.
 • Barn och ungdomar som utsätts och upplever våld.
 • Varför lämnar hon inte?
 • Våldets mekanismer.
 • Fråga om erfarenheter utav våld.
 • Bemötande, möjligheter och skyldigheter när någon berättar om erfarenhet av våld.,
 • Samhällets stöd för utsatta barn och vuxna.

Innehåll dag 2

 • Kunskap om män med våldsproblematik. Teori varvas med egen erfarenhet av arbete med behandling för män som utövat våld mot partner och barn.
 • Hur utvecklas ett vålds- och aggressionsproblem?
 • Varför utövas våld?
 • Typer av våldsutövare
 • Riskfaktorer för dödligt våld i parrelationer.
 • Är det skillnad på ilska och aggression?
 • Att hantera sitt våldsproblem, försvarsmekanismer.
 • När finns motivation till att förändra ett våldsamt beteende?
 • Samhällets stöd för våldsutövande.

Medverkande
Jennie Malm Georgsson är utvecklingsledare inom VG regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer – VKV.
Tidigare har Jennie arbetat inom Utväg Skaraborg
med enskild- och gruppbehandling för våldsutsatta och våldsutövande.

Information och kontakt
Hör gärna av dig till våra konferensvärdar för frågor och mer information om utbildningen.
Bo Frid, bo.frid@hellidensslott.se, 0733-707 210
Linda Henricsson, linda.henricsson@hellidensslott.se, 073-575 18 31.

PDF för utskrift

För att boka, klicka på anmälan nedan, fyll i dina uppgifter.  Glöm inte att fylla i de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera. Klicka sedan på ”skicka in anmälan” Sedan kan det ibland ta en liten stund innan du får en bekräftelse på skärmen att bokningen är klar. 

När du bokat dina platser får du ett mail från med bekräftelse på bokningen. Konferensen genomförs om det finns tillräckligt många anmälda.  Du får mer information via mail ungefär tio dagar före konferensen. 

I konferensavgiften ingår även förmiddagsfika, lunch och kvällsmål ( om konferensen är mer än en dag)
Boende och frukost bokar du separat här BOKA RUM

Folkhögskollärardagar på Helliden / Tema: Ansökan till högre estetiska studier

Program
Dag 1
Torsdag 9 november

9.10     Incheckning (Slottshallen)
           Fika (Gyllenlädersalen)
10.00  Inledning (Slottssalen)
          Välkommen, Gabriella Idholt, Rektor
          Fånga sammanhanget, David Carlsson
          Presentation och förväntningar
12.15   Lunch (Gyllenlädersalen)
13.15   Titta inåt
          Erfarenheter om hur vi jobbar med våra antagningar.
14.30  Fika (Gyllenlädersalen)
15.00  Vad är det vi ska förbereda för?
          Kalle Klockars, HDK-Valand 
          Konstnärliga utbildningar inom högskola och deras relation till de förberedande utbildningarna.
16.30  Avslutning för dagen 
17.30  Rundvandring i skolans verkstäder
18.30  Slottsbuffé (Restaurangen)

Dag 2
Fredag 10 november
Fokus på hur vi förbereder våra deltagare att söka till högre studier.

8.30   Tre röster kring ansökan
          Hur jobbar vi på vår skola med att stötta deltagare till att söka till högre studier? 
          Erfarenhetsutbyte, återkoppling
10.00 Fika (Gyllenlädersalen)
10.30  Tre röster kring antagning
          Medverkan från högskolor och hur de jobbar med antagningar.
          Erfarenhetsutbyte, återkoppling
          Paus
12.00  Panelsamtal/Reflektioner kring dagarnas innehåll 
          Frågestund/Sammanfattning/Blicka
framåt
13.00  Avslutning, Lunch

Medverkande
Kalle Klockars är chef för Designenheten på HDK-Valand och även proprefekt.
En tät dialog med folkhögskolor och konstskolor
är en hjärtefråga.

David Carlsson håller ihop dagarna som moderator. Han jobbar nu som keramiklärare på Hellidens folkhögskola.
Tidigare lektor
i Konsthantverk på HDK-Valand. 

Information och kontakt
Hör gärna av dig till våra konferensvärdar för mer information.
Bo Frid, bo.frid@hellidensslott.se, 0733-707 210  och Linda Henricsson, linda.henricsson@hellidensslott.se, 073-575 18 31

PDF för utskrift

För att boka, klicka på anmälan nedan, fyll i dina uppgifter.  Glöm inte att fylla i de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera. Klicka sedan på ”skicka in anmälan”. Sedan kan det ibland ta en liten stund innan du får en bekräftelse på skärmen att bokningen är klar. 

När du bokat dina platser får du ett mail från oss med bekräftelse på bokningen. Konferensen genomförs om det finns tillräckligt många anmälda.  Du får mer information via mail ungefär tio dagar före konferensen. 

I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och kvällsmål (om konferensen är mer än en dag)
Boende och frukost bokar du separat här BOKA RUM