Vi planrar just nu för spännande roliga och även ansträngande aktiviteter som vi kan erbjuda våra konferensgäster. Så snart allt är klart kommer det att presenteras här. ( fast redan nu kan vår  konferenssamordnare  Irene ge dig en del förslag )