Traditionstyngd marknad väntar publikrekord

 

Redan på trettonhundratalet hölls marknad på kullarna med utsikt över Tidan. Här mötte älvhovet vanliga dödliga och dansade och festade. I och med upplysningens intåg, då naturväsen och övernaturliga kunskaper trängdes undan, gjordes marknaden osynlig för att inte uppröra någon– skyddad av mäkta besvärjelser. På artonhundratalet byggdes Hellidens slott på platsen och von Essens mästerbesvärjare Dodik fick ansvar för osynlighetsförtrollningen som skyddade marknaden. Enligt legenden placerade han en trollcirkel i slottets torn så intrikat att ingen dödlig skulle kunna bryta den. Marknaden kvarstod under slottsherrens beskydd så länge släkten von Essen bodde kvar. De senaste sjuttio åren har konsthantverksskolan Sfinx haft ansvar för den osynliga marknaden. Då skolan alltid varit känt för sitt utsökta magiska hantverk har marknaden blomstrat och några av di gamle under jorde’ menar att de senaste åren sett de bästa marknaderna på hundra år. 

 

Allt detta riskerar nu att gå om intet då osynlighetsbesvärjelsen sedan årsskiftet har börjat fallera. I kortare och längre ögonblick ligger nu slottet, dess magiska utbildning och utbildningens många underliga besökare, öppet för alla att se – oavsett om de själva har magiska förmågor eller om de är utan magi (så kallade mundisar). Då marknaden kommer att dra till sig magiska knallar från när och fjärran, tillika magiska varelser av alla sorter, måste något göras! Om osynlighetsbesvärjelsen inte lagas kommer Hellidens slott vara värd för en unikt synlig osynlig marknad och detta är något som Magiministeriet inte kan tillåta. En speciell utsänd från ministeriets säkerhetsdirektorat sägs ha planer att besöka slottet under marknaden och om denna hittar några som helst oegentligheter – den minsta lilla magiska läcka – så kan Ministeriet stänga ner Sfinx på stående fot! Vad värre är: ryktet om detta hot drar nu till sig allehanda ljusskygga element till marknaden på Hellidens slott. Några kommer för att kasta grus i Ministeriets maskineri, andra för att uppvigla till kaos och oroligheter mellan magiker och mundisar. Många kommer bara för spektaklet. 

 

En sak är säker! Om inte Sfinx får ordning på sina osynlighets och konfundimundisbesvärjelser innan marknaden är över så är det slut på marknaden på Helliden – för alltid!

 

Ett fullspäckat magiskt program, kurser, aktiviteter, magisk marknad m.m.