Du tittar på konferens

09 - 10nov2023

Folkhögskollärardagar på Helliden / Tema: Ansökan till högre estetiska studier

Välkommen till Folkhögskoledagar på Helliden! Det är andra året som vi bjuder in till konferens för att samtala om angelägna frågor för folkhögskollärares yrkesutövning. I fjol handlade dagarna om distansstudier. I år handlar de om hur lärare i kreativa ämnen kan stötta sina deltagare till att söka vidare till högre studier med framgång. Hur gör ni - hur gör vi? Det är vitsen med dagarna, att få ta del av varandras arbete samtidigt som vi möter högskolevärlden som ska ta emot våra deltagare.

3450 + moms (inklusive förtäring, boende tillkommer)

Det finns 30 platser tillgängliga

Läs mer...

27 - 28nov2023

Våld i nära relationer

Ett liv utan våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Verkligheten ser dock annorlunda ut för många barn och vuxna. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem som drabbar alla i familjen, inte minst barnen. Med kunskap och medvetenhet ökar vår möjlighet att identifiera och bemöta personer med erfarenhet av våld. Tillsammans kan vi göra skillnad! Medverkande Jennie Malm Georgsson är utvecklingsledare inom VG regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

3450 + moms (inklusive förtäring, boende tillkommer)

Det finns 30 platser tillgängliga

Läs mer...